Close

Vice výsledků

Generic selectors
Přesná shoda
Vyhledat v názvu
Vyhledat v anotaci
Post Type Selectors
product
Filtrovat dle žánru
Ohlasy médií

Evoluce svým vlastním tvůrcem

Od velkého třesku ke globální civilizaci

Miroslav Veverka

497 

Kniha Miroslava Veverky představuje co do šířky a hloubky zcela ojedinělou syntézu současného stavu vědeckého poznání, a to jak v oblasti přírodovědy, tak i humanitních věd.

Autorovým východiskem je teorie evolučních vrstev, která se týká nejen vývoje živých organismů, ale i anorganické přírody, celého časoprostorového univerza. Každá nižší vrstva je předpokladem vrstvy vyšší. Časově i logikou svého uspořádání na sebe navazují, zároveň je však každá vrstva specifická, není plně determinována tou předchozí. Proto může autor plynule postupovat od výkladu světa elementárních částic a kvantové fyziky až k lidské kultuře a civilizaci.

Vyšlo též jako e-kniha.

Není skladem

Katalogové číslo: 9788072602940 Kategorie: , , ,
Počet stran: 576
Typ vazby: brožovaná
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-7260-294-0

Kniha Miroslava Veverky představuje co do šířky a hloubky zcela ojedinělou syntézu současného stavu vědeckého poznání, a to jak v oblasti přírodovědy, tak i humanitních věd.

Autorovým východiskem je teorie evolučních vrstev, která se týká nejen vývoje živých organismů, ale i anorganické přírody, celého časoprostorového univerza. Každá nižší vrstva je předpokladem vrstvy vyšší. Časově i logikou svého uspořádání na sebe navazují, zároveň je však každá vrstva specifická, není plně determinována tou předchozí. Proto může autor plynule postupovat od výkladu světa elementárních částic a kvantové fyziky až k lidské kultuře a civilizaci.

Autorův přístup je ovšem ryze nespekulativní, teorie vrstev mu slouží jako východisko a osnova výkladu. Každá vrstva, které se postupně věnuje, je ve své evoluci a struktuře popsána na základě nejnovějších vědeckých poznatků a teorií. Miroslav Veverka dokáže čtivým a poutavým způsobem vyložit kvantovou mechaniku či kosmologii stejně přesvědčivě jako třeba termodynamiku, biochemii, genetiku a na ní navazující etologii, antropologii až po informační revoluci a sociální svět. Jeho kniha podává spolehlivý a encyklopedický obraz současného stavu vědění prakticky ve všech odborných disciplínách, avšak jejím hlavním cílem je toto vědění celistvě uspořádat, vnést do něj řád a širší smysl.

Velkou předností knihy je čtivý jazyk bez ezoterického vědeckého žargonu. Čtenář má možnost sledovat dvojí, takřka dobrodružný příběh, nad nímž se mnohdy tají dech – jednak samu evoluci bytí od velkého třesku po naši globální civilizaci, jednak díky četným exkurzům do dějin vědy a vědeckých objevů i příběh vědeckého poznávání reality. Knihu ocení jak znalci z nejrůznějších vědních oborů, tak zájemci z řad široké veřejnosti.

Miroslav Veverka (nar. 1927) vystudoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity a do začátku normalizace působil jako soudce a pracovník ministerstva spravedlnosti. V roce 1971 musel z politických důvodů opustit justici a až do roku 1989 se živil jako sociální pracovník. V této době se ve volném čase začal věnovat studiu biologie a dalších přírodovědných disciplín.

V roce 1990 byl zvolen soudcem Nejvyššího soudu v Praze a po přemístění této instituce do Brna pokračoval jako soudce Vrchního soudu v Praze až do svého odchodu do důchodu v roce 2003. V této funkci řešil i některé mediálně známé kauzy, jako byl případ generála Alojze Lorence, agenta provokatéra Ludvíka Zifčáka či nájemného vraha Jiřího Kajínka.

V šedesátých a sedmdesátých letech publikoval řadu článků v odborných časopisech doma i v zahraničí, a to převážně z oblasti kriminologie. Kniha Evoluce svým vlastním tvůrcem, na které pracoval po odchodu do penze plných sedm let (2003 až 2010), je jeho knižní prvotinou.

O knize Miroslava Veverky mj. uvedli:

„Stalo se mi snad jen třikrát nebo čtyřikrát, že jsem nad rukopisem nováčka užasl, jak je originální, působivý a odborně na výši.“

„Téměř neustále jsem se dozvídal o nových poznatcích z oborů, v nichž jsem sám naprostý laik, a tedy fakticky dokonale průměrný čtenář tohoto fascinujícího spisu.“

„Šíře záběru autora bere dech a celkové pojetí je aspoň z mého pohledu jedinečné; s ničím podobným jsem se v naší literatuře nesetkal.“

RNDr. Jiří Grygar, CSc.

 

„Kniha Miroslava Veverky je velkorysý pokus o syntézu současného stavu vědy a vědeckého poznání, který se snaží překlenout protiklad „dvou kultur“, přírodovědné a tzv. humanitní.“

„Šíře jeho zájmů a znalostí je obdivuhodná a dokáže ji čtenáři zprostředkovat čtivým a zajímavým způsobem, protože se obejde bez ezoterické terminologie, aniž zkresluje.“

„Je téměř neuvěřitelné, že autor dokáže vyložit kvantovou mechaniku stejně přesvědčivě jako genetiku a na ni navazující obory: lorenzovskou etologii, antropologii se základy v paleontologii až k emergenci homo symbolicus a informační revoluci a sociálnímu světu.“

„Stručně lze tedy říci, že jeho kniha podává spolehlivý obraz současného stavu vědění prakticky ve všech odborných disciplínách, ale jejím hlavním cílem je toto vědění uspořádat způsobem, které vnáší řád do jeho roztříštěnosti a dává širší smysl teoriím.“

Prof. PhDr. Miroslav Petříček, CSc.

 

„Miroslav Veverka dokázal obsáhnout a zpracovat v jednom svazku velmi širokou tematiku. Doufám, že tento integrující text mnohé zvídavé čtenáře zaujme.“

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.

ROZHOVOR VÁCLAVA MORAVCE S MIROSLAVEM VEVERKOU NA RÁDIU IMPULS
A RECENZE NA KNIHU OD JIŘÍHO PEHE:

www.impuls.cz/clanek/video-miroslav-veverka-soucasna-doba-je-prechodna-nabidne-vychodisko-z-krize-civilizace/235139

http://www.denikreferendum.cz/clanek/15422-cesky-genius-o-kterem-jsme-nevedeli

Další informace

Autor

ISBN

Rok vydání

Pořadí vydání

Typ vazby

Počet stran

Edice

Autor

Miroslav Veverka

Miroslav Veverka (1927–2020) vystudoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity a do začátku normalizace působil jako soudce a pracovník ministerstva spravedlnosti. V roce 1971 musel z politických důvodů opustit justici a až do roku 1989 se živil jako sociální pracovník. V této době se ve volném čase začal věnovat studiu biologie a dalších přírodovědných disciplín. V roce 1990 byl zvolen soudcem Nejvyššího soudu v Praze a po přemístění této instituce do Brna pokračoval jako soudce Vrchního soudu v Praze až do svého odchodu do důchodu v roce 2003. V této funkci řešil i některé mediálně známé kauzy, jako byl případ generála Alojze Lorence, agenta provokatéra Ludvíka Zifčáka či nájemného vraha Jiřího Kajínka. V šedesátých a sedmdesátých letech publikoval řadu článků v odborných časopisech doma i v zahraničí, a to převážně z oblasti kriminologie. Jeho knižní prvotinou byla Evoluce svým vlastním tvůrcem (PROSTOR 2013, 2014). Následovalo Hledání Boha (PROSTOR 2019).

Ukázka z knihy

Stáhnout
Veverka, Miroslav: Evoluce svým vlastním tvůrcem

Když se mi nakladatel Aleš Lederer a editor jeho nakladatelství Prostor Richard Štencl před časem zmínili, že zvažují vydání rukopisu nazvaného Evoluce svým vlastním tvůrcem: Od velkého třesku ke globální civilizaci, jehož autorem je dosud neznámý pětaosmdesátiletý autor, navíc bývalý vojenský soudce, který strávil léta normalizace z politických důvodů jako sociální pracovník, říkal jsem si v duchu, že i dobří nakladatelé se občas mohou nadchnout pro nesmysl.

Přečíst celý text

Veverka, Miroslav: Evoluce svým vlastním tvůrcem

576 stran hutného, informacemi nabitého textu. Autor se volně pohybuje od fyziky přes biologii až k informatice a zase zpět, od velkého třesku přes neolitické zemědělce až po věk informačních technologií. To je svazek Evoluce svým vlastním tvůrcem.

Přečíst celý text

Veverka, Miroslav: Evoluce svým vlastním tvůrcem

Poněkud jiný způsob návratu k předlouhé historii světa a dramatickému evolučnímu myšlení zrozenému v 19. století představuje kniha Miroslava Veverky Evoluce svým vlastním tvůrcem. Jde o velkou a promyšlenou kompilaci vědeckých poznatků a teorií z neživých i živých věd a poněkud méně věd o člověku a společnosti.

Přečíst celý text

Veverka, Miroslav: Evoluce svým vlastním tvůrcem

V životě jsem nějakou tu knihu napsal a také vydal. Avšak situaci, do které se jednoho krásného dne dostal majitel vydavatelství Prostor, pan Aleš Lederer, tu si nedovedu představit ani v nejbujnější fantazii.

Přečíst celý text

Veverka, Miroslav: Evoluce svým vlastním tvůrcem

Biochemik Václav Pačes, astronom Jiří Grygar, filozof Miroslav Petříček. Tito tři muži doporučili k vydání knihu Evoluce svým vlastním tvůrcem. Od velkého třesku ke globální civilizaci do té doby neznámého soudce a také autora článků o kaktusech, Miroslava Veverky.

Přečíst celý text

Veverka, Miroslav: Evoluce svým vlastním tvůrcem

Rukopis knihy Miroslava Veverky mi ještě před jejím vydáním poslalo nakladatelství Prostor s žádostí o posouzení. Byl jsem v rozpacích, jestli mám žádosti vyhovět.

Přečíst celý text