Close

Vice výsledků

Generic selectors
Přesná shoda
Vyhledat v názvu
Vyhledat v anotaci
Post Type Selectors
product
Filtrovat dle žánru
Ohlasy médií

Bican proti Čepičkovi. Fotbal ve stalinistickém Československu

Zdeněk Zikmund

Objevná, výpravná a v naší literatuře výjimečná monografie provází čtenáře dobou, kdy se nerozhodovalo na hřištích, nýbrž v sekretariátech, prohry se přičítaly nešvarům minulosti a výhry třídnímu uvědomění. Přibližuje osudy fotbalistů v soukolí politických procesů, represí a perzekucí, pátrá v myšlení politruků. Rozebírá hru v područí studené války a ideologie.

Kategorie: ,
Typ vazby: pevná
Rok vydání: 2023

Objevná, výpravná a v naší literatuře výjimečná monografie provází čtenáře dobou, kdy se nerozhodovalo na hřištích, nýbrž v sekretariátech, prohry se přičítaly nešvarům minulosti a výhry třídnímu uvědomění. Přibližuje osudy fotbalistů v soukolí politických procesů, represí a perzekucí, pátrá v myšlení politruků. Rozebírá hru v područí studené války a ideologie.
Fotbalový příběh začíná dnem únorového převratu, kdy vznikl – jako první ve sportovním prostředí vůbec – akční výbor Československé associace footballové, který obsadil sídlo ústředí ještě před tím, než se Klement Gottwald vrátil z Hradu. Pokračuje za nejhrubšího stalinismu, v období sjednocené sokolské tělovýchovy 1948–1952. Vrcholí za tělovýchovy státní 1953–1956, kdy dochází k dílčím reformám. Všechno v kulisách temné doby, na pozadí politických procesů a třídní justice.
Dílo volně navazuje na autorovu knihu Bican proti Hitlerovi. Fotbal v Protektorátu Čechy a Morava (PROSTOR 2020) a umožňuje tak srovnání postupu obou totalit, nacismu a stalinismu, při zneužití, politizaci a ideologizaci nejpopulárnějšího odvětví sportu v období světové a později studené války.

Další informace

Autor

Edice

Rok vydání

Typ vazby

Autor

Zdeněk Zikmund

Zdeněk Zikmund (1964) vystudoval mezinárodní vztahy a žurnalistiku. Ve svých knihách si všímá politických, ekonomických a společenských souvislostí fotbalu, s využitím dobových zdrojů zkoumá nejpopulárnější odvětví sportu v kontextu idejí, médií a kultury. Učinil tak v monografiích Fotbal ve stínu Duceho. Příběh Zlatých hochů (2004), Na levém křídle Edvard Beneš. Prezident na hřišti a na Hradě (2015) a Bican proti Hitlerovi. Fotbal v Protektorátu Čechy a Morava (PROSTOR 2020), na niž volně navázal knihou Bican proti Čepičkovi. Fotbal ve stalinistickém Československu (PROSTOR 2023).