Close

Vice výsledků

Generic selectors
Přesná shoda
Vyhledat v názvu
Vyhledat v anotaci
Post Type Selectors
product
Filtrovat dle žánru
Ohlasy médií

Ivo Pondělíček

Ivo Pondělíček, prof. PhDr. CSc., se narodil roku 1928 v pošumavském městě, a proto více než osmdesát let miluje Šumavu. Studoval na Masarykově univerzitě v Brně v letech 1947 až 1952, kdy končí doktorátem filozofie. V této době byl zároveň redakčním elévem Lidových novin. Po komunistickém převratu byl dle Zákona na ochranu republiky 231 v roce 1949 a 1950 zatčen a strávil celkem rok ve vyšetřovací vazbě. V letech 1954–1962 pracoval jako klinický psycholog v karlovarské nemocnici. Od roku 1959 působil též jako pedagog a posléze docent na pražské FAMU na katedře filmové vědy. Od roku 1968 jako docent přednášel zejména psychologii filmu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, odkud musel v důsledku postupující normalizace odejít v roce 1972, a pak se věnoval sexuologii. V osmdesátých letech byl ordinářem lékařské psychologie na klinice plastické chirurgie a záhy na klinice popálenin v Praze. Roku 1989 byl zřizovatelem a provozovatelem poradny pro intimní vztahy Atheneum a také přednášel na Ústavu pro doškolování lékařů. Zároveň se v letech 2001 až 2002 věnoval práci sexuologa v bývalém Studentském zdravotním ústavu. Předchozí dva roky působil také jako profesor pro sexuální pedagogiku na Univerzitě v Hradci Králové. Už roku 1990 se vrátil k původní práci na Filozofické fakultě UK a roku 1995 zde byl jmenován profesorem. Pod pseudonymem Dubroka ip se od roku 1987 věnuje také malířství a své obrazy většinou váže k předchozím zkušenostem z profese, na výstavách jsou uváděny pod titulem Groteskno v sexualitě… i jinde. V roce 2015 přestal malovat kvůli zrakové slabosti. Je autorem nebo spoluautorem mnoha odborných článků a publikací z oblasti psychologie a sexuologie, ale i teorie filmu a umění. K nejvýznačnějším z jeho více než dvaceti knižních publikací patří Fantaskní umění, jeho vývoj a souvislosti (Praha 1964 a 2002), Lidská sexualita (Praha 1971 a 1974), Stárnutí. Osobnost a sexualita (Praha 1981 a 1987), Svět k obrazu svému (Praha 1999), Rekonstrukce a rehabilitace popáleninového traumatu. Část psychologická (Praha 1983; oceněno mezinárodní Ramelotovou cenou za vědecký výzkum, 1985) a Outsiderova zpověď (Praha 2007).

Zobrazen jediný výsledek