Esejistika

Liberální ekonomie, 2. vydání

Kořeny euroamerické civilizace

Kniha je reprezentativním sborníkem statí sedmi významných představitelů liberálně ekonomického myšlení. Nejedná se o ekonomii v úzkém smyslu slova. Pořadatel sborníku Tomáš Ježek orientoval výběr textů na hledání kořenů a na utváření evropské, respektive euroamerické civilizace. Důraz klade na význam hodnot (světonázoru), v jejichž horizontu se ekonomický život odehrává. Významnou roli ve vybraných úvahách hrají pojmy demokracie, svobody, práva ad. Autory lze charakterizovat jako konzervativně orientované, nicméně škála názorů zůstává relativně široká – od ortodoxně liberálních ekonomů až po Michaela Novaka, který chápe Ameriku jako „třetí cestu“ mezi individualismem a kolektivismem.

brožované, 264 stran

Autor: [Ježek Tomáš (ed.)]
Počet stran: 264
Číslo vydání: 2.
Překladatel: Tomáš Ježek
ISBN: 978-80-7260-303-9
Vazba: brožované