Dopravu zdarma od nás získáte při objednávce nad 1300,-Kč.


O nakladatelství

 

VZNIK

Nakladatelství PROSTOR vzniklo v prosinci roku 1989 jako přímý pokračovatel samizdatové edice Prostor a stejnojmenné revue, která vycházela od roku 1982 v nepravidelných periodách.

 

ZÁKLADNÍ PROFIL

Vedle beletrie se orientuje na historii a kulturní dějiny s přesahem do ostatních společenskovědních oborů.

V hlavní ediční řadě vycházejí díla, jejichž autory nakladatelství považuje za kmenové a zároveň čtenářsky nejúspěšnější – jde například o prózy německého spisovatele Bernharda Schlinka či romány italské autorky Eleny Ferrante. Vedle zahraničních prozaiků jsou zastoupeni i domácí autoři, například Edgar Dutka, Lubomír Kubík či Martina Formanová.

Na českou i světovou historiografii a další společenskovědní obory je zaměřena edice Obzor. V edici Střed, orientované na současnou moderní beletrii a esejistiku, vycházejí mj. prózy světoznámého rakouského spisovatele Thomase Bernharda, eseje Gillesa Lipovetského, tvorba Jeana Améryho a dalších autorů. Edice Dílo Milady Součkové uvedla ve třinácti svazcích kompletní prozaické, básnické a dramatické dílo této velké české spisovatelky. V roce 2017 přibyla edice Pozdní sběr, která přináší v nových, nebo revidovaných překladech díla cizojazyčných autorů, která již ve 20. století česky vyšla a prokázala svou trvalou hodnotu.

REDAKCE

majitel, jednatel a grafik: Aleš Lederer

šéfredaktor: Richard Štencl

technický redaktor: Adam Lederer

redaktorka a tajemnice redakce: Karolina Suchá

propagace a komunikace s médii: Denisa Novotná

zahraniční práva a granty: Majda Holá

kolektiv externích redaktorů, korektorů a spolupracovníků