O nakladatelství

Víc než třicet let vydáváme kvalitní českou a světovou prózu, literaturu faktu a publicistiku. Doma jsou u nás Elena Ferrante, Timothy Snyder, Tony Judt, Henry Kissinger, Aleš Palán, Martina Formanová, Igor Lukeš a další.

 

Nakladatelství PROSTOR vzniklo v prosinci roku 1989 jako přímý pokračovatel samizdatové edice Prostor a stejnojmenné revue, která vycházela od roku 1982 v nepravidelných periodách. Vedle beletrie se orientuje na historii a kulturní dějiny s přesahem do ostatních společenskovědních oborů.

 

Za více než třicet let od první vydané knihy (Pavel Tigrid: Politická emigrace v atomovém věku) urazil PROSTOR velký kus cesty. Snaha zpřístupňovat čtenářům důležitá díla světové produkce vydržela naší redakci do dnešních dnů. Vždy jsme usilovali o kultivaci a udržení prostoru svobody ve společnosti. Mnoho z vydaných knih mělo v tomto ohledu významný společenský dopad. Snažili jsme se a nadále snažíme vybírat tituly, jež pojednávají o svobodě a brání ji – ať jsou to díla beletristická nebo literatury faktu.

 

Díky PROSTORU u nás zdomácněli autoři jako Timothy Snyder, Tony Judt, Timothy Garton Ash, Henry Kissinger, David Satter, Yascha Mounk, Graham Allison, Steven Levitsky a Daniel Ziblatt. Také romanopisci Elena Ferrante, Bernhard Schlink, Thomas Bernhard, Guzel Jachina, Vadim Delone, Paul Auster či William Somerset Maugham…

 

Vedle zahraničních prozaiků jsou zastoupeni i domácí autoři, například Aleš Palán, Igor Lukeš, Alena Wagnerová, Martina Formanová, Andrea Sedláčková, Edgar Dutka, Tomáš Macek, Jiří Pehe a další.

 

V edici Dílo Milady Součkové jsme uvedli ve třinácti svazcích kompletní prozaické, básnické a dramatické dílo této velké české exilové spisovatelky. Za vydání jejích spisů získal PROSTOR cenu Magnesia Litera za nakladatelský čin.

 

REDAKCE

majitel, jednatel: Aleš Lederer, ales.lederer@eprostor.com

šéfredaktorka: Lenka Vosičková, lenka.vosickova@eprostor.com

technický redaktor a grafik: Adam Lederer, adam.lederer@eprostor.com

propagace a komunikace s médii, redakce: Denisa Novotná,  denisa.novotna@eprostor.com

redaktor: Radovan Beneš, radovan.benes@eprostor.com


redaktorka a tajemnice redakce: Marcela Krupková, marcela.krupkova@eprostor.com

zahraniční práva a granty: Majda Holá, magdalena.hola@eprostor.com

účetní: Blanka Říhová, rihova.blanka@email.cz


kolektiv externích redaktorů, korektorů a spolupracovníků