Katalog titulů

František Dvorník: Počátky zpravodajských služeb

Počátky zpravodajských služeb

Starověký Blízký východ, Persie, Řecko, Řím, Byzanc, arabské muslimské říše, mongolská říše, Čína, moskevská Rus

Kniha českého byzantologa světového významu se zabývá prapůvodem organizací, které bychom dnes nazvali zpravodajskými službami, ve starověkých říších. Dvorník shromáždil veliké množství materiálu, díky němuž rekonstruuje počátky zpravodajství ve starověké Číně, Egyptě, Babylonii a perské říši, u starých Řeků a Římanů, v byzantské, ruské a mongolské říši stejně jako v muslimských státech. Systematický výklad doplňuje řada konkrétních příkladů tehdejšího fungování pošty, předávání informací prostřednictvím systému agentů, činnosti misionářů a mnichů plnících diplomatické poslání z papežského pověření. Autor si také všímá, jak byly předávány informace z politických center do provincií, a ukazuje, jaký význam mělo pro starověké vládce rychlé získávání přesných informací pro odvrácení politických pohrom i úspěšné vedení válek.

Autor: František Dvorník
Originální název: Origins of Intelligence Services
Počet stran: 402
Rok vydání: 2001
Překladatel: Petra Kůsová
Ilustrace: Obzor
ISBN: 80-7260-056-7
Vazba: vázaná
Definitivně rozebráno Běžná cena 499,- Kč, ušetříte 150,- Kč Cena e-shop 349,- Kč Nelze objednat