České dějiny

Mocným navzdory

Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století

Autor ve své knize paralelně sleduje vývoj západoevropského a československého studentského hnutí v šedesátých letech 20. století. Svůj výklad rozčlenil do čtyř částí. V první se věnuje obecným společenským příčinám poválečného levicového studentského radikalismu v západní společnosti, jeho ideovým zdrojům a předchůdným formám. Posléze mapuje reálný průběh studentského protestního hnutí v hlavních západních zemích. Po kulminaci studentských protestů v roce 1968 sleduje pozvolný rozpad hnutí, jakož i jeho transformovaný vliv na další vývoj společnosti. Za touto kapitolou následuje exkurz věnovaný studentskému hnutí v Polsku a Jugoslávii.

Autor: Jaroslav Pažout
Počet stran: 344 + 60 stran fotografické přílohy
Rok vydání: 2008
Číslo vydání: 1.
ISBN: 978-80-7260-186-8
Vazba: vázaná
Definitivně rozebráno Cena e-shop 0,- Kč Nelze objednat