Česko-německé vztahy

Detlef Brandes: Cesta k vyhnání 1938-1945

Cesta k vyhnání 1938-1945

Plány a rozhodnutí o „transferu“ Němců z Československa a z Polska

Autor základní práce o dějinách protektorátu (Češi pod německým protektorátem, PROSTOR 1999) se tentokrát věnuje stejnému časovém úseku z hlediska jednoho speciálního problému. Sleduje vznik a vývoj myšlenky nuceného přesídlení německého obyvatelstva ze dvou států sousedících s Německem až po její provedení po skončení druhé světové války. Brandes se kriticky vyrovnává s veškerou dostupnou literaturou, studuje zveřejněné i nezveřejněné plány, dokumenty a projevy české, německé, sudetoněmecké, ale i britské, americké a sovětské provenience, názory státníků, historiků, politických analytiků, exilových vlád a odbojových hnutí. Snaží se zodpovědět otázku, proč vyhnání německé menšiny považovali za správné či nezbytné i nepochybně demokratičtí politici, jako byli Beneš, Sikorski, Mikołajczyk, Churchill či Roosevelt.

Autor: Detlef Brandes
Originální název: Der Weg zur Vertreibung 1938-1945. Pläne und Entscheidungen zum Transfer der Deutchen aus der Tschechoslowakei und aus Polen
Počet stran: 504
Rok vydání: 2002
Překladatel: Petr Dvořáček
ISBN: 80-7260-070-2
Vazba: vázaná
Definitivně rozebráno Cena e-shop 0,- Kč Nelze objednat