Milada Součková

Žhavá novinka Bel canto

Bel canto

Milada Součková

 

Šestý svazek Díla Milady Součkové patří k nejproslulejším prózám jedné z největších českých spisovatelek 20. století.


Nelze objednat
vázaná, 216 stran
Cena e-shop 0,- Kč

 
Žhavá novinka Dramata a monology

Dramata a monology

Milada Součková

 

Sedm textů z rukopisné pozůstalosti autorky představuje divadelní hry, literární scénáře a dramata.

 


Koupit
vázaná, 260 stran
Běžná cena 299,- Kč
Cena e-shop 209,- Kč

 
Žhavá novinka Élenty

Élenty

Milada Součková

 

Dodatek k Dílu Milady Součkové, které vyšlo v nakladatelství Prostor ve 12 svazcích, představuje zájemcům o literární dějiny i širšímu publiku doposud nezveřejněné autorčiny dopisy, které byly uloženy v pozůstalostech či osobních archivech jednotlivých adresátů. Většina těchto listů vznikla až v době spisovatelčina pobytu v USA, kde působila od září 1946 v roli kulturní atašé a kde po únoru 1948 zůstala v exilu.
 

Vyšlo též jako e-kniha.


Objednat v internetovém knihkupectví Kosmas.cz
pevná, 544 stran
Běžná cena: 497,- Kč
 
Žhavá novinka Hlava umělce

Hlava umělce

Milada Součková

 

Hlava umělce není jen obratem v prozaické tvorbě Milady Součkové, ale i zásadní sebereflexí a zvažováním dosavadního díla.

Skladem: 2 ks


Koupit
vázaná, 80 stran
Běžná cena 99,- Kč
Cena e-shop 69,- Kč

 
Žhavá novinka Kaladý / Svědectví / Mluvící pásmo

Kaladý / Svědectví / Mluvící pásmo

Milada Součková

 
Báseň v próze Kaladý, aneb: útočiště řeči je apoteózou místa a jeho podob v pojmenováních lidské řeči, a zároveň i bezprostřední reakcí na podzimní události roku 1938. Literární deník Svědectví zaznamenává s jedinečným odstupem tragické i banální události od jara do podzimu 1939 a vrhá poněkud odlišný obraz na první období německé okupace, než jaký jsme si utvořili v zrcadle pozdějšího vývoje válečných událostí.

Nelze objednat
vázaná, 224 stran
Cena e-shop 0,- Kč

 
Žhavá novinka Kaladý, aneb: útočiště řeči

Kaladý, aneb: útočiště řeči

Milada Součková

 

Báseň v próze Kaladý, aneb: útočiště řeči je apoteózou místa a jeho podob v pojmenováních lidské řeči a zároveň i bezprostřední reakcí na ohrožení země na podzim roku 1938. Báseň vyšla s kresbami a v grafické úpravě Zdenka Rykra jako soukromý tisk v nákladu padesáti číslovaných výtisků.


Nelze objednat
volné listy, 10 stran
Cena e-shop 0,- Kč

 
Žhavá novinka Krátká povídka

Krátká povídka

Milada Součková

 

Rukopis Krátké povídky, IX. svazku Díla Milady Součkové, byl postupně objevován v autorčině literární pozůstalosti až v polovině devadesátých let. Vznikal převážně na přelomu let sedmdesátých a osmdesátých, tedy na samém konci autorčiny životní pouti. Součková se v něm po více než třiceti letech vrací k próze, a to nikoli náhodou.


Objednat v internetovém knihkupectví Kosmas.cz
vázaná, 240 stran
Běžná cena: 249,- Kč
 
Žhavá novinka Mluvící pásmo

Mluvící pásmo

Milada Součková

 

Reprint soukromého tisku z roku 1939 s litografiemi Zdenka Rykra.


Nelze objednat
Cena e-shop 0,- Kč

 
Žhavá novinka Neznámý člověk

Neznámý člověk

Milada Součková

 
Sedmý svazek Díla Milady Součkové přináší autorčinu vrcholnou prózu, ve které konfrontuje objektivní historický vývoj s obrazem světa uchovávaným konkrétní individuální pamětí.

Nelze objednat
vázaná, 160 stran
Cena e-shop 0,- Kč

 
Žhavá novinka Odkaz; Zakladatelé

Odkaz; Zakladatelé

Milada Součková

 

V románech Odkaz a Zakladatelé, které vyšly bezprostředně po sobě v roce 1940, vytváří autorka obraz rodící se české mešťanské společnosti před první světovou válkou, obraz jejího vzestupu, prvního rozletu i předzvěst pádu. 


Nelze objednat
vázaná, 435 stran
Cena e-shop 0,- Kč

 
Žhavá novinka Případ poezie

Případ poezie

Milada Součková

 
První část básnického díla Milady Součkové zahrnuje jednak sbírku Žlutý soumrak, oceněnou v roce 1942 v literární souteži Melantrichu, jednak dnes takřka nedostupné sbírky Gradus ad Parnassum (1957), Pastorální suita (1962), Alla Romana (1966) a Případ poezie (1971), vydané v emigraci a reflektující linii romantismu v tradici novodobé české poezie.

Nelze objednat
vázaná, 408 stran
Cena e-shop 0,- Kč

 
Žhavá novinka Sešity Josefíny Rykrové, 1. vydání

Sešity Josefíny Rykrové, 1. vydání

Milada Součková

 

Sešity Josefíny Rykrové představují poslední období básnické tvorby Milady Součkové.


Nelze objednat
brožovaná, 240 stran
Cena e-shop 0,- Kč

 
Žhavá novinka Sešity Josefíny Rykrové, 2., rozšířené vydání

Sešity Josefíny Rykrové, 2., rozšířené vydání

Milada Součková

 

Další svazek souborného vydání literárního díla jedné z nejvýznamnější českých spisovatelek minulého století zahrnuje jedinou, poslední básnickou sbírku, která vznikala od počátku sedmdesátých let 20. století až do autorčiny smrti v únoru 1983. 


Objednat v internetovém knihkupectví Kosmas.cz
vázaná, 336 stran
Běžná cena: 380,- Kč
 
Žhavá novinka Škola povídek

Škola povídek

Milada Součková

 

Pátý svazek Díla Milady Součkové představuje soubor povídek vydaný za války (1943) v Melantrichu. Kniha, kterou ve své době velmi příznivě přijala kritika, byla ovšem považována především za pouhou přehlídku stylů a dobových literárních postupů, za výraz autorčiny vypravěčské virtuozity, hry s vyprávěním a aluzemi.

 


Nelze objednat
vázaná, 176 stran
Cena e-shop 0,- Kč