Kateřina Šimová, Daniela Kolenovská, Milan Drápala (ed.)